RSS

Contoh SK Kelulusan

26 Jul

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

SEKOLAH DASAR NEGERI ……………..SRIPENDOWO

KEC.BANDAR SRIBHAWONO KAB.LAMPUNG TIMUR

Alamat : Desa Sripendowo Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur 34199

 

K E P U T U S A N

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI…………..SRIPENDOWO

KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : ……..1/046/.14-18/SD…/ 2011

 

TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN UJIAN NEGARA(UN) DAN UJIAN SEKOLAH (US)

TAHUN PELAJARAN 2010/2011

 

Menimbang     : Bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Ujian Negara (UN) dan Ujian Sekolah (US) di SDN ……. Sripendowo tahun pelajaran 2010/2011, tentang kelulusan peserta ujian perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah.

Mengingat       :

  1. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.02 Tahun 2010
  3. Keputusan BSNP No.0152/SK-POS/BSNP/I/2010 tentang POS UN;
  4.  Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah raga Lampung Timur No.420/14.1814.SK-03/2011, Tentang Juknis Ujian SD;

Memperhatikan :

Hasil Rapat Panitia Ujian Sekolah (US) SDN 2 Sripendowo pada tanggal 20 Juni 2011

 

M E M U T U S K A N

Menetapkan         :

Pertama               :

Peserta Ujian Negara (UN) dan Ujina Sekolah (US) SDN …. Sripendowo tahun pelajaran 2010/2011, yang dinyatakan LULUS UJIAN sebagai mana terlampir pada Lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua                  :

Segala sesuatu yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah melalui dana BOS tahun 2011

Ketiga                  :

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Keempat              :

Keputusan ini beraku sejak tangga ditetapkan;

Ditetapkan di           : Sripendowo

Pada tanggal            :  20 Juni 2011

Kepala SDN….. SRIPENDOWO

……………………………………

NIP.1………………….

Tembusan:

1.Yth Bapak KPD Kec Bandar Sribawono

2. Bapak/Ibu Wali murid Kelas VI untuk diketahui,

3. ………..Arsip……….

Iklan
 
Komentar Dinonaktifkan pada Contoh SK Kelulusan

Ditulis oleh pada 26 Juli 2011 in Pendidikan

 

Komentar ditutup.

 
%d blogger menyukai ini: